EL-kedel

6. maj 2022

Gilleleje Fjernvarme har i 2-3 år arbejdet på at finde alternative opvarmningskilder. Kort før jul er det blevet besluttet at udvide kapaciteten med en EL-kedel som et led i den grønne omstilling - også for at kunne "spilde på flere heste".

Vi har derfor søgt de relevante myndigheder om godkendelse af dette projekt - både finansiering og miljøgodkendelse.

Du kan læse mere om projektet her - hent projektforslag