Generalforsamling 2019

29. april 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Vi holder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 klokken 19.30 i Møllesalen, Gilleleje Hallen

Dagsorden

1. valg af dirigent

2. aflæggelse af beretning

3. den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftår fremlægges til orientering

5. forslag fra bestyrelsen

6. indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

7. valg af bestyrelsesmedlemmer, 

på valg er:
Ebbe Devantier (modtager genvalg)
Gunnar Nymark Andersen (modtager genvalg)
Torben Grønbech (modtager genvalg)

8. valg af suppleanter til bestyrelsen, 

på valg er:
Johs. Pedersen (modtager genvalg)

9. valg af revisor

10. eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen kan afhentes på værkets kontor Fiskerengen 2, Gilleleje fra mandag den 6. maj 2019 dagligt mellem klokken 09.00 og klokken 11.00, rekvireres på telefon 48300761 eller send en e-mail til info@gillelejefjernvarme.dk og anfør venligst "ADGANGSKORT TIL GENERALFORSAMLING 2019" i emnefeltet.