Ingen prisstigninger

14. februar 2019

Ingen prisstigninger

Det har fremgået af dagspressen med videre, at visse fjernvarmeværker er nødt til at sætte varmeprisen op, da et statstilskud er/vil bortfalde.

Gilleleje Fjernvarme har ikke modtaget sådan et tilskud, hvorfor vores varmepris ikke bliver berørt af det manglende tilskud.