MÅLERAFLÆSNING

28. december 2020

Måleraflæsning

Vi foretager elektronisk måleraflæsning i perioden 4. januar - 11. januar 2021. Adgang til din varmemåler er med meget få undtagelser IKKE nødvendig. Hvis vi alligevel har brug for at få adgang til din varmemåler, vil vi kontakte dig.

Da aflæsningen foretages elektronisk, vil du ikke modtage aflæsningskort.

For din egen skyld bør du dog selv aflæse din varmemåler til dit eget brug.

Varmeregnskab

Vi sender varmeregnskabet for 2020 i din e-Boks sidst i januar 2021, hvis du har tilmeldt Gilleleje Fjernvarme til din e-Boks. Ellers kan du gøre det her.

Varmeregnskabet vi blive afregnet sammen med opkrævningen for februar 2021.

Acontobetalinger i 2021

Første acontobetaling i 2021 er blevet udsendt sidst i december 2020 og forfalder 11. januar 2021. Beløbet bliver det samme som sidste acontorate i 2020 (november 2020).

Beregning af nye acontorater for resten af året 2021 (budget 2021) og STYRINGSTABEL vil blive sendt sammen med varmeregnskabet for 2020 (sidst i januar 2021).