Borgmesteren indvier Gilleleje Fjernvarmes nye EL-kedel

14. november 2023

Lørdag den 4. november holdt Gilleleje Fjernvarme åbent hus på værket beliggende Fiskerengen i Gilleleje, hvor værkets nye EL-kedel officielt blev indviet.

Bestyrelsens formand Ebbe Devantier bød indledningsvis velkommen til Gribskov Kommunes borgmester, Bent Hansen, samt de øvrige fremmødte.

El-kedlen

Derefter fortalte formanden om processen frem mod den dag, hvor EL-kedlen var en realitet.

Gilleleje Fjernvarme nedsatte for ca. 2-3 år en teknisk gruppe, der har arbejdet med at finde alternative brændsler til flis, og som samtidig også skulle være grønne og bæredygtige opvarmningsformer. Det blev besluttet at udvide kapaciteten med en EL-kedel som et led i den grønne omstilling – også for at have flere muligheder for opvarmning. Derefter blev der sendt ansøgninger til relevante myndigheder om godkendelse. Projektet er efterfølgende blevet godkendt. Projektet er desuden udarbejdet i tæt samarbejde med Gribskov Kommune, der også har godkendt projektet samt stillet kommunegaranti i forbindelse med finansieringen. EL-kedlen blev installeret hen over efteråret 2022, og er siden januar 2023 blevet ”prøvekørt”. I denne testperiode har det allerede vist sig, at EL-kedlen giver pæne besparelser.

CO2 neutral

EL-kedlen erstatter de tidligere oliekedler, og Gilleleje Fjernvarme er dermed et skridt nærmere mod at reducere CO2 udledningen fra værkets varmeproduktion.

Efter at have omlagt EL-indkøb til 100% vindenergi og dermed er blevet vedvarende CO2-neutrale på indkøb af strøm, har Gilleleje Fjernvarme modtaget et klimabevis fra Scanenergi, som Gilleleje Fjernvarme har indgået aftale med om levering af elektricitet til værkets drift. Her skal det bemærkes, at elektriciteten til den nye EL-kedel bliver leveret gennem et separat forsyningskabel direkte fra Radius.

Borgmester Bent Hansen ønskede Gilleleje Fjernvarme tillykke med EL-kedlen og gav bl.a. udtryk for, at han var glad for, at der i Gribskov Kommune er varmeværker, der er på forkant i den grønne omstilling.

Efter at borgmesteren havde klippet snoren og indviet EL-kedlen, var der rundvisning og orientering på værket, hvor medarbejderne fortalte de fremmødte om de forskellige tekniske funktioner.

Der blev sluttet af med lidt at spise og drikke.

//