Nyheder

Referat fra generalforsamlingen 2022

Nu kan du hente referatet fra årets generalforsamling. Klik her

Bestyrelsen fortsætter

Efter den ordinære generalforsamling onsdag den 11. maj 2022, holdt den genvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde. På mødet blev den samlede…

EL-kedel

Gilleleje Fjernvarme har i 2-3 år arbejdet på at finde alternative opvarmningskilder. Kort før jul er det blevet besluttet at udvide kapaciteten med e…

Priser 2022

Gilleleje Fjernvarmes bestyrelse holdt budgetmøde den 9. december 2021, hvor det blev besluttet at fastholde de nuværende priser. Det er bestyrelsen r…

Brugerinstallationer

Vi har lagt lidt mere information om brugerinstallationer frem på vores hjemmeside, som beskriver fordele og ulemper ved direkte og indirekte tilslutn…

Årsrapport 2020

Du kan hente årsrapporten for 2020 her

GENERALFORSAMLING 2021

Gilleleje Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 21. september 2021 klokken 19.30 i  Gilleleje Hallen. Forslag skal være bestyrelse…

UDSKIFTNING AF MÅLERE

For at kunne leve op til nye lovkrav om at levere forbrugsdata mindst én gang om måneden fra 1. januar 2022, er vi nødt til at skifte ALLE varmemålern…

Referat fra generalforsamlingen 2020

Så er referatet fra generalforsamlingen, der blev afholdt den 22. september 2020 offentliggjort. Du kan hente det her