Om os

Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. blev stiftet i 1964, og det første værk blev opført på en grund i centrum af Gilleleje, der hvor Gilleleje Kulturhavn i dag er beliggende. På værket blev installeret et traditionelt oliekedelanlæg.

Først i halvfemserne blev der fra Græsted-Gilleleje Kommune fremsat ønsker om, at værket skulle overgå til fyring med biomasse på et nyt værk placeret i Gillelejes industrikvarter.

Grunden - Fiskerengen 2 - blev erhvervet i 1994, og et nyt anlæg til fyring med biomasse (flis) blev indviet i december 1995. Værket i midtbyen blev bibeholdt som reserve- og spidslast.

Den stigende efterspørgsel efter fjernvarme gjorde det efterhånden nødvendigt at udvide kapaciteten, hvorfor der i 2005 blev opført en akkumuleringstank, der skulle hjælpe med at klare spidslastperioder.

Yderligere efterspørgsel efter fjernvarme førte til, at Gilleleje Fjernvarme måtte overveje at øge kapaciteten endnu engang. Samtidig havde kommunen fremsat ønske om at overtage fjernvarmegrunden i midtbyen. Det blev derfor besluttet at samle alle aktiviteterne på Fiskerengen og udvide kapaciteten med yderligere en fliskedel.

Det samlede projekt blev indviet i forsommeren 2009. På det tidspunkt var der tilsluttet 1.400 forbrugere.

//