GENERALFORSAMLING 2022

28. marts 2022

Gilleleje Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 11. maj 2021 klokken 19.30 i  Gilleleje Hallen.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. forslag kan indsendes inden 27. april 2022.

Efter generalforsamlingen byder vi på lidt at spise og drikke.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
  4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  7. Valg bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Jytte Andersen - modtager genvalg

Lars Bo Jørgensen - modtager genvalg

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen

Suppleant på valg:

Jens Birkmose - modtager genvalg

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

ADGANGSKORT til generalforsamlingen

kan afhentes på værkets kontor Fiskerengen 2, Gilleleje fra mandag 25. april 2022 dagligt mellem kl. 09.00 og kl. 11.00, eller rekvireres på tlf.nr. 4830 0761 eller via e-mail med navn og adresse til info@gillelejefjernvarme.dk og anfør venligst "ADGANGSKORT TIL GENERALFORSAMLING" i emnefeltet.

Årsrapporten kan ligeledes afhentes på værkets kontor fra mandag 25. april 2022 dagligt mellem kl. 09.00 og kl. 11.00 - eller hentes (downloades) her fra siden - klik her

Bestyrelsen, Gilleleje Fjernvarme